لطفاً به منظور نمايش بهتر سايت از مرورگرهاي

Chorome يا Mozilla يا Internet Explorer10 

استفاده نماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر ،میدان منیریه، خیابان ابو سعید، پلاک 164
تلفن : 55381050
دورنگار : 55392632
رايانامه : School@hejab.sch.ir