لطفاً به منظور نمايش بهتر سايت از مرورگرهاي

Chorome يا Mozilla يا Internet Explorer10 

استفاده نماييد.

 

به اطلاع مي رساند روز سه شنبه مورخ 93/9/25

اردويي بازديد از موزه ي آبگينه 

براي هر دو پايه از ساعت 9 الي 11 برگزار مي شود.

 

  

 

 

 

برای مشاهده کلیک کنید

   

 

               

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

  

 

  

 

 

 

 

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر ،میدان منیریه، خیابان ابو سعید، پلاک 164تلفن : 55381050دورنگار : 55574954رايانامه : School@hejab.sch.ir